Hele 1200 korttransaksjoner ble utført på en eneste NAYAX betalingsterminal den 17. mai 2017. Dette er det høyeste antallet transaksjoner vi har målt til dags dato og fortjener en liten omtale.