Vi har nå utviklet et grensesnitt mellom vårt “Flexpay” internbetalingskort for kantiner, idrettsarenaer og lignende slik at man nå også kan betale på vareautomater med Nayaxterminal med det samme kortet. Dette betyr eksempelvis at ansatte med Flexpaykort kan få andre priser på produktene enn f .eks besøkende med vanlig betalingskort. Ta kontakt med en av våre selgere for flere opplysninger om mulighetene dette gir.