Takk for sist til alle som deltok på Vexta dagen 2019!