Vipps kunngjorde tirsdag 18. august 2020 sine 18.000 kunder om at nettbutikkløsningen VippsGo legges ned fra 1. desember i år. Nedleggelsen begrunnes med at tjenesten er for generell og at Vipps ikke har kapasitet til å prioritere videreutvikling. Tjenesten har vært operativ siden 2017.

Fortsett nettbutikkløsning med Vipps betaling hos oss! Vår fleksible og skybaserte betalingsløsning benyttes allerede i mange ulike kontekster.

EBS er Vipps partner og vil hjelpe deg som kunde for en smidig og god løsning også for fremtiden. Vi har flere ulike bransjer som bruker vårt menyoppsett med Vipps betaling idag, så du kan være trygg på at vi loser deg trygt i havn. Vi har i dag over 8000 betalingsenheter i markedet i Norge og Finland fordelt på Nayax og betaling.no

EBS har løsninger for flere bransjer som ønsker skybaserte betalinger og-/ eller kontaktløse terminaler.

  • Tilpasset menyoppsett
  • QR-kode rett til enkeltprodukter
  • Fysiske terminaler for selvbetjent salg
  • Styring av anlegg
  • Betaling med Vipps

Kun 3 steg for å komme i gang. Ta kontakt i dag!